Överlåtelseavtal för Bostadsrätt: En Enkel Guide

När en bostadsrätt byter ägare, kallas detta för en överlåtelse. Denna överlåtelse kan ske på flera sätt, såsom genom försäljning, byte, arv eller gåva. Den vanligaste formen av överlåtelse är dock genom försäljning. I samband med detta upprättas ett överlåtelseavtal, även känt som köpekontrakt för bostadsrätt.

kopekontrakt-bostadsratt

Vad är ett överlåtelseavtal?

Överlåtelseavtalet är det dokument som skapas när en bostadsrätt säljs. Det fungerar som ett köpekontrakt vid försäljning av en fastighet.

Vad måste finnas med i överlåtelseavtalet?

Bostadsrättslagen specificerar minimikraven för överlåtelseavtalet (formkraven). För att avtalet ska vara giltigt måste det:

Formkraven för en överlåtelse av en bostadsrätt är följande:

  • Vara skriftligt: Ett muntligt avtal, även om båda parter är överens, är inte bindande.
  • Ange priset: Om parterna av någon anledning kommer överens om ett annat pris, är det fortfarande priset i överlåtelseavtalet som gäller.
  • Specificera lägenheten: Det bör klart framgå vilken lägenhet överlåtelsen gäller, inklusive adress, lägenhetsnummer och bostadsrättsföreningens namn och organisationsnummer. Ju tydligare desto bättre.
  • Undertecknas av både köpare och säljare.

Utöver dessa minimikrav använder mäklare ofta standardparagrafer för att undvika tvister och missförstånd.

Skriva överlåtelseavtal privat eller med mäklare?

Medan det är möjligt att skriva ett överlåtelseavtal privat, väljer de flesta att anlita en fastighetsmäklare för att hantera processen. En mäklare kan hjälpa till med allt från att upprätta avtalet till att hantera överlåtelsen, inklusive att ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen och att slutföra affären.

Varför anlita en mäklare? Även om det kan vara billigare att skriva avtalet själv, kan det uppstå problem, särskilt om köparen behöver låna pengar. Många banker kräver att överlåtelseavtalet upprättas av en mäklare. Dessutom kan en mäklare erbjuda expertis och säkerhet genom hela processen.

Om köpare och säljare redan funnit varandra utan inbladnings av någon mäklare så räcker det med ett s.k. skrivuppdrag. Skrivuppdraget handlar endast om att dokumentera affären. Hos fastighetsmäklarinspektionen finns en beskrivning av vad skrivuppdraget innebär.

Vad kostar det att anlita en mäklare för ett skrivuppdrag?

Kostnaden för att anlita en mäklare kan skilja sig åt. Väljer du att anlita Privatmäklaren, en digital mäklartjänst, för kontraktsarbetet kring din bostadsrätt, erbjuder de ett fast och förmånligt arvode för skrivuppdraget.

Slutsats

Att sälja en bostadsrätt kan verka enkelt, men det finns många detaljer att tänka på. För de flesta är det värt att anlita en mäklare för att säkerställa att allt går smidigt och korrekt.