Överlåtelseavtal bostadsrätt – så fungerar det

En bostadsrätt överlåts när den byter ägare. Överlåtelse kan ske genom försäljning, byte, arv eller gåva. Vanligaste överlåtelsen är en försäljning. Vid en försäljning upprättas ett köpekontrakt för bostadsrätten – ett överlåtelseavtal. Så här går det till att upprätta överlåtelseavtal för en bostadsrätt.

kopekontrakt-bostadsratt

Köpekontrakt bostadsrätt = överlåtelseavtal

Överlåtelseavtalet är den handling man upprättar när man säljer en bostadsrätt. Överlåtelseavtalet motsvarar köpekontraktet vid en en försäljning av en fastighet.

Överlåtelseavtal bostadsrätt- vad måste finnas med?

Köpekontrakt för en bostadsrätt kallas överlåtelseavtal. Minimikraven finns i bostadsrättslagen (formkrav). Där framgår vad som måste finnas med i överlåtelseavtalet för att det skall vara giltigt. Köpekontrakt för försäljning av fastigheter har motsvarande formkrav definierade i Jordabalken.

Formkrav överlåtelseavtal bostadsrätt

Formkraven för en överlåtelse av en bostadsrätt är följande:

  • Överlåtelseavtalet ska vara skriftligt. Dvs även om köpare och säljare skakat hand och tycker sig vara överens så är inte affären bindande. Det är bara ett skriftligt avtal som binder parterna vid överlåtelsen.
  • Priset ska finnas angivet. Skulle parterna av någon anledning överenskommit ett annat pris så är det fortfarande priset i överlåtelseavtalet som gäller.
  • Det måste framgå vilken lägenhet överlåtelsen gäller. Ju tydligare desto bättre. Helst adress, lägenhetsnummer, namn och organisationsnummer på bostadsrättsföreningen.
  • Avtalet ska vara undertecknat av köparen och säljaren.

Som du märker är det inte särskilt mycket information som måste vara med i ett överlåtelseavtal. Om du någon gång köpt en bostadsrätt eller en fastighet genom en mäklare så vet du att det är betydligt mer information i kontraktet.

Förutom minimikraven/formkraven så använder sig mäklare av en rad ”standardparagrafer”. Dessa är till för att täcka in de situationer och händelser, som enligt praxis, är bra att ha med för att undvika tvister och missförstånd.

Skriva kontrakt bostadsrätt privat eller med mäklare

När man skriver ett kontrakt för en bostadsrätt kallas det alltså överlåtelseavtal.

Vid de allra flesta överlåtelser är det en fastighetsmäklare som upprättar kontraktet och övriga handlingar för överlåtelsen. Mäklaren sköter då även resten av processen. Som att hjälpa köparen att ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen, kontakta och boka parternas banker för tillträdet, upprätta handlingar för tillträdet, tillsammans med bankerna slutföra affären på tillträdesdagen.

Det är inte svårt att sätta samman ett överlåtelseavtal eller hantera de övriga stegen vid en överlåtelse. Man kan utgå från formkraven eller leta rätt på en mall på nätet. Man behöver inte anlita en mäklare för att skriva överlåtelseavtalet. Men i de flesta fall är det ändå bäst att göra det. Varför är det så?

Skriva kontrakt för en bostadsrätt privat

Om köpare och säljare känner varandra, kanske är släkt och är helt överens så går det oftast bra att sätta samman ett eget avtal. Men problemen uppstår ofta när köparen kontaktar sin bank för att få sitt lån beviljat. Banken vill att överlåtelseavtalet upprättas av en mäklare och att en mäklare hanterar tillträdet. Annars beviljar inte banken lånet.

Skall man inte låna och både köpare och säljare känner sig bekväma med vad som står i avtalet kan man absolut spara in kostnaden för en mäklare.

Anlita en mäklare för överlåtelseavtal

Är köpare och säljare redan överens kan man anlita en mäklare för att dokumentera affären i ett s.k. skrivuppdrag. Mäklarens huvuduppgift är normalt att föra samman en säljare med en köpare. Då har mäklaren ett förmedlingsuppdrag. Om köpare och säljare redan funnit varandra utan inbladnings av någon mäklare så räcker det med ett s.k. skrivuppdrag. Skrivuppdraget handlar endast om att dokumentera affären. Hos fastighetsmäklarinspektionen finns en beskrivning av vad skrivuppdraget innebär.

När bör man anlita en mäklare för ett skrivuppdrag

I vilka situationer skall man anlita en mäklare för att skriva köpekontrakt för en bostadsrätt?

  • När köparen lånar pengar med bostadsrätten som säkerhet.
  • Om köpare och säljare inte känner varandra sedan tidigare eller inte litar 100% på varandra.
  • Om köparen och/eller säljaren känner sig osäker på hur försäljningsprocessen går till.
  • Eller om man tycker att det är värt några tusenlappar slippa hantera processen.

Vad kostar ett skrivuppdrag?

Som för övriga tjänster från fastighetsmäklare så kan kostnaden för ett skrivuppdrag variera mycket mellan olika mäklarfirmor.

Förslagsvis kontaktar du en mäklare som sköter processen digitalt på nätet. Läs mer här – vad kostar ett skrivuppdrag. Du får proffsig hjälp från en firma som har väl utarbetade processer och rutiner för att hantera ditt uppdrag.

Sammanfattningsvis är det oftast värt det att anlita en mäklare när du skall skriva kontrakt för en bostadsrätt (överlåtelseavtal). Även om det i grunden inte är någon krånglig process.